Free book for chemistry teachers (2017), Sustainable Development in Science Education (in English, Spanish and Chinese) / Ilmainen opas opettajille: Juntunen, M. (2015). Kestävä kehitys kemian opetuksessa – pedagogiikkaa ja oppilaiden omia tutkimuksia.Screenshot 2017-11-16 12.44.36

Tuohilampi, L. & Juntunen, M. (2017) Tarpeellisuus: Ympäristöystävälliset tarjoilut. In book: Matikkanälkä, Tuohilampi, L. (2017). PS-kustannus.

Juntunen, M. (2017). Holistic and inquiry-based teaching of sustainable chemistry. In book: Promoting innovative and collaborative chemistry education. Edited by Aksela, M. (2017).

Juntunen, M. (2016) Kestävä kehitys on LUMA-aineita yhdistävä vetovoimatekijä. Dimensio, 4.

Juntunen, M. (2015). Dissertation: Holistic and Inquiry-Based Education for Sustainable Development in Chemistry.

Juntunen, M. & Aksela, M. (2014). Education for sustainable development in chemistry – Challenges, possibilities and pedagogical models in Finland and elsewhere. Chemistry Education Research and Practice, 15(4), 488–500.

Juntunen, M. & Aksela, M. (2014). Improving students’ argumentation skills through a product life-cycle analysis project in chemistry education. Chemistry Education Research and Practice, 15(4), 639–649.

Juntunen, M. & Aksela, M. (2013). Life-Cycle Thinking in Inquiry-Based Sustainability Education – Effects on Students’ Attitudes towards Chemistry and Environmental Literacy. CEPS Journal, 3(2), 157–180.

Juntunen, M. & Aksela, M. (2013). Life-cycle analysis and inquiry-based learning in chemistry teaching. Science Education International. 24(2), 150–166.

Lisensiaattitutkielma, Juntunen, M. (2013). Kestävä kehitys kemian opetuksessa: Lähestymistapana ympäristötietoisuutta edistävä tutkimuksellinen elinkaariajattelu. 

Artikkeli LUMAT-lehdessä, Juntunen, M. & Aksela, M. (2013). Muutamia näkökulmia ja käytännön vinkkejä opetuksen tueksi.  

Aksela et al., (2010). Renewable energy – education theme. In book: Waste, LUMA-centre, University of Helsinki, 30–37.

Advertisement